Skip to content Skip to footer

Собствениците и потребителите на сайта betanobg.com са регулирани от правилата за ползване на сайта. Тези правила определят начина, по който съдържанието на сайта може да бъде използвано, включително новини, прогнози, статии, илюстрации, снимки и други текстови и графични материали, корпоративна идентичност, лого или други компоненти на марката Казино бг, както и други права на интелектуална собственост на сайта Казино бг

 

 

 • Правата върху този сайт и неговото съдържание принадлежат на Казино бг.

  • Copyright © 2023 Казино бг. Всички права запазени.

 

 • По свое усмотрение, администрацията на сайта има правото да ограничи възможността на потребителите да публикуват коментари, други съобщения и материали на сайта и/или да ограничи достъпа до сайта за определени потребители.

 

 • Администрацията има право да изтрива потребителски материали на този сайт, които съдържат обиди, нецензурни изрази, поверителна информация за физически или юридически лица, препратки към други сайтове и обсъждане на действията на администрацията.

 

 • Администрацията има право да изтрива потребителски материали на този сайт, които съдържат информация от рекламен характер и са публикувани без съгласието на администрацията.

 

 

 • Материалите, публикувани от потребителите на сайта, могат да продължат да бъдат публикувани дори след изтриването на съответните потребителски профили.

 

 • Този сайт съдържа материали, които са наша собственост или за които имаме лиценз за ползване. Съдържанието на сайта включва дизайн, концепция, лого, визия, коефициенти, текстове, статии и всяка друга информация, качена на сайта. Пълно или частично възпроизвеждане или разпространение на съдържанието на сайта е допустимо само с изричното ни писмено съгласие..

 

 • Всяко неразрешено ползване на съдържанието на сайта е нарушение на авторските права и може да доведе до правни последици, включително претенции за вреди или наказателно преследване. Препоръчваме да спазвате авторските права и да се консултирате с нас за всякакви въпроси относно ползването на съдържанието на сайта..

 

 • На този сайт може да намерите външни препратки към други сайтове, които не са под контрола на нас. Тези препратки са предоставени като улеснение за посетителите, за да им осигурят допълнителна информация. Наличието на такива препратки не означава, че ние напълно одобряваме или препоръчваме съдържанието на тези сайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието, точността, пълнотата и достъпността на тези сайтове.

 

 • Казино бг не предлага услуги за залагания с реални пари или виртуални пари, не приема плащания за хазартни игри, букмейкъри или лотарии. Съдържанието на сайта има информационна цел и не трябва да се разглежда като призив към залагане или участие в хазартни игри. Посетителите на сайта трябва да знаят, че хазартът може да бъде вреден и трябва да играят отговорно и осъзнато.

 

 • Отговорността за използването на съдържанието на betanobg.com действително лежи изцяло върху посетителите на сайта. Посетителите трябва да поемат отговорността да гарантират, че продуктите, услугите или информацията, предоставена на сайта, отговарят на техните нужди и изисквания. Те трябва да са внимателни и да използват съдържанието на сайта по начин, съобразен със собствените им предпочитания и цели.

 
 • betanobg.com предоставя информация и ресурси, но не поема отговорност за резултатите или последиците от използването на тази информация. Посетителите следва да проявят преценка и разумност при използването на предоставените ресурси и да се консултират със специалисти или други източници, ако е необходимо.

 

 • Ние не носим отговорност за пълнотата, точността, надеждността, достъпността, законността или наличността на информацията, предоставена от нашите потребители и/или блогъри, включително коментари, блогове, оплаквания и други материали на този сайт. Отговорността за надеждността на такива материали е изцяло върху посетителите на сайта. Ние не носим отговорност за спазването на авторските права от страна на потребителите и/или блогърите при публикуване на информация и материали на този сайт под каквато и да е форма.Под никакви обстоятелства ние няма да носим отговорност за каквито и да било вреди, включително загуба на данни или печалби, свързани с използването на този сайт.

 

 

 • Ние полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме, че този сайт ще бъде достъпен и функционира непрекъснато. Въпреки това, КазиноИгрите.бг не носи отговорност, ако сайтът не е достъпен поради технически причини извън нашия контрол.